Điện thoại : 0243 732 176   Hotline: 0903 480 101

List Products

online support

yahoo
04 6296 150
yahoo
HOTLINE:

Sản phẩm bán chạy

2SB + 2xSG1 nghiêng 15/o (Bàn và ghế SG1 -..
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG1 -..
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 phẳng (Bàn và ghế SG1 - 2SB1..
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng15/o (Bàn và ghế SG2-2SB2..
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG2-2SB2..
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 phẳng (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù..
Contact: Liên hệ  vnđ

Bản đồ công ty

New Products

2SB + 2xSG1 nghiêng 15/o (Bàn và ghế SG1 - 2SB1 phù hợp cho 100% học sinh trường tiêu học cao từ 100cm - 160cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG1 - 2SB1 phù hợp cho 100% học sinh trường tiêu học cao từ 100cm - 160cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 phẳng (Bàn và ghế SG1 - 2SB1 phù hợp cho 100% học sinh trường tiêu học cao từ 100cm - 160cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng15/o (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 phẳng (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB3 + 2xSG3 phẳng (Bàn và ghế SG3 - 2SB3 phù hợp cho 100% học sinh THPT có chiều cao từ 130 cm - 190 cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB3 + 2xSG3 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG3 - 2SB3 phù hợp cho 100% học sinh THPT có chiều cao từ 130 cm - 190 cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
2SB3 + 2xSG3 nghiêng 15/o (Bàn và ghế SG3 - 2SB3 phù hợp cho 100% học sinh THPT có chiều cao từ 130 cm - 190 cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
1SB1+SG1 phẳng (Bàn và ghế (SG1-1SB1) phù hợp cho 100 % học sinh trường tiểu học cao từ 100cm đến 160cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
1SB1+SG1 nghêng8/o (Bàn và ghế (SG1-1SB1) phù hợp cho 100 % học sinh trường tiểu học cao từ 100cm đến 160cm)
Contact: Liên hệ  vnđ
1SB1+SG1 nghiêng15/o (Bàn và ghế (SG1-1SB1) phù hợp cho 100 % học sinh trường tiểu học cao từ 100cm đến 160cm)
Contact: Liên hệ  vnđ

News

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TỰ SƯỚNG MÀ CÓ
There are no translations available
Tiến sĩ Lê Anh Dũng. Email: anhdungle.seedvietnam@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VIỆT..
NEW METHOD TO DESIGN STUDENT DESK AND CHAIRS NEW METHOD TO DESIGN STUDENT DESK AND CHAIRS
Prior to the design of the student's desk and chair must know about the student, ie, having an anthropometric resource of students from 6 to 17 years of age and..
Đổi mới bàn ghế làm mới môi trường giáo dục thúc đẩy phát triền KTXH Đổi mới bàn ghế làm mới môi trường giáo dục thúc đẩy phát triền KTXH
There are no translations available
Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT- BKHCN-BYT (TT26) ban hành, do nội dung khoa học của TT26 sử dụng..
Cách bố trí bàn làm việc tốt nhất cho sức khỏe Cách bố trí bàn làm việc tốt nhất cho sức khỏe
There are no translations available
Cách bố trí chỗ ngồi làm việc vô cùng quan trọng đối với sức khỏe nói..
BASES FOR BUILDING  POSTURE SITTING moving. BASES FOR BUILDING POSTURE SITTING moving.
The purpose of education is to provide qualified students with access to higher quality workforce, with better jobs. Labor quality determines the vitality of each..