Điện thoại : 0243 732 176   Hotline: 0903 480 101

Thiết bị giáo dục

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo Tư vấn online
Mr. Dũng 0903 480 101
yahoo Tư vấn online
Mr. Dũng 0903 480 101
HOTLINE: 0903 480 101

Sản phẩm bán chạy

2SB + 2xSG1 nghiêng 15/o (Bàn và ghế SG1 -..
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG1 -..
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 phẳng (Bàn và ghế SG1 - 2SB1..
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng15/o (Bàn và ghế SG2-2SB2..
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG2-2SB2..
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 phẳng (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù..
Giá bán: Liên hệ  vnđ

Bản đồ công ty

Sản phẩm mới

2SB + 2xSG1 nghiêng 15/o (Bàn và ghế SG1 - 2SB1 phù hợp cho 100% học sinh trường tiêu học cao từ 100cm - 160cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG1 - 2SB1 phù hợp cho 100% học sinh trường tiêu học cao từ 100cm - 160cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB + 2xSG1 phẳng (Bàn và ghế SG1 - 2SB1 phù hợp cho 100% học sinh trường tiêu học cao từ 100cm - 160cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng15/o (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB2+2xSG2 phẳng (Bàn và ghế SG2-2SB2 phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB3 + 2xSG3 phẳng (Bàn và ghế SG3 - 2SB3 phù hợp cho 100% học sinh THPT có chiều cao từ 130 cm - 190 cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB3 + 2xSG3 nghiêng 8/o (Bàn và ghế SG3 - 2SB3 phù hợp cho 100% học sinh THPT có chiều cao từ 130 cm - 190 cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB3 + 2xSG3 nghiêng 15/o (Bàn và ghế SG3 - 2SB3 phù hợp cho 100% học sinh THPT có chiều cao từ 130 cm - 190 cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
1SB1+SG1 phẳng (Bàn và ghế (SG1-1SB1) phù hợp cho 100 % học sinh trường tiểu học cao từ 100cm đến 160cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
1SB1+SG1 nghêng8/o (Bàn và ghế (SG1-1SB1) phù hợp cho 100 % học sinh trường tiểu học cao từ 100cm đến 160cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
1SB1+SG1 nghiêng15/o (Bàn và ghế (SG1-1SB1) phù hợp cho 100 % học sinh trường tiểu học cao từ 100cm đến 160cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
1SB2+SG2 phẳng (Bàn và ghế (SG2-1SB2) phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
1SB2+SG2 nghêng8/o (Bàn và ghế (SG2-1SB2) phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
1SB2+SG2 nghiêng15/o (Bàn và ghế (SG2-1SB2) phù hợp cho 100 % học sinh THCS cao từ 120cm đến 180cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
2SB3+2xSG3 phẳng (Bàn và ghế (SG3-1SB3) phù hợp cho 100 % học sinh THPT có chiều cao từ 130cm đến trên 190cm)
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế giám đốc SGDGD-01
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế bằng gỗ SGNV-01
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế đẩu, điều chỉnh độ cao SGDTNVT-02 và SGDTNV-02
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế phòng khám SGDNV-03
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế phòng khám SGDTNV-05
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế hội trường SGNV-06
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế hội trường SGHT-01
Giá bán: Liên hệ  vnđ
Ghế chủ tịch SGGD-02
Giá bán: Liên hệ  vnđ

Tin tức & Sự kiện

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TỰ SƯỚNG MÀ CÓ
Tiến sĩ Lê Anh Dũng. Email: anhdungle.seedvietnam@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM
Website: seedviet.vn

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH..
Phương pháp thiết kế bàn ghế học sinh theo nguyên tắc mặc định khách quan Phương pháp thiết kế bàn ghế học sinh theo nguyên tắc mặc định khách quan
Trước khi thiết kế bàn học sinh và ghế của học sinh phải biết về sinh viên, nghĩa là phải có nguồn tài nguyên nhân trắc học..
Đổi mới bàn ghế làm mới môi trường giáo dục thúc đẩy phát triền KTXH Đổi mới bàn ghế làm mới môi trường giáo dục thúc đẩy phát triền KTXH
Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT- BKHCN-BYT (TT26) ban hành, do nội dung khoa học của TT26 sử dụng “Phương pháp mặc định chủ quan”
DOWLOAD FILE
Cách bố trí bàn làm việc tốt nhất cho sức khỏe Cách bố trí bàn làm việc tốt nhất cho sức khỏe
Cách bố trí chỗ ngồi làm việc vô cùng quan trọng đối với sức khỏe nói chung và năng suất làm việc của người lao động...
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement